District Presidents

DistrictNameContactEmail ID
KasargodShri.Ravisha Thanthri Kundar7994407600[email protected]
KannurShri.N.Haridasan9447239539[email protected]
WayanadShri.K.P.Madhu9744021885
KozhikodeAdv.V.K.Sajeevan9447639398[email protected]
MalappuramShri.Ravi Thelath9447679596[email protected]
PalakkadShri.K.M.Haridas9946052009[email protected]
ThrissurAdv.K.K.Aneesh9895236524[email protected]
ErnakulamADV Shaiju KS
97474 73770
KottayamShri.G.Ligin Lal9746661105[email protected]
IdukkiShri.K.S.Aji7012262651[email protected]
AlappuzhaShri.M.V.Gopakumar9447694179[email protected]
PathanamthittaAdv.V.A.Sooraj9447357496[email protected]
KollamShri.B.B.Gopakumar9447472265[email protected]
ThiruvananthapuramAdv.V.V.Rajesh9447304917[email protected]