Timeline Of Party

Bharatiya Jana Sangh 1951 - 1977
Janata Party 1977 - 1979
Bharatiya Janata Party 1980


S.No.NameYear
1 Dr. S.P. Mookerjee 1951
2 Dr. S.P. Mookerjee 1952
3 Pt. Mauli Chandra Sharma 1954
4 Pt. Prem Nath Dongra 1955
5 Acharya D.P. Ghosh 1956
6 Acharya D.P. Ghosh 1956
7 Acharya D.P. Ghosh 1958
8 Acharya D.P. Ghosh 1958
9 Shri Pitamber Das 1960
10 Shri A. Rama Rao 1961
11 Acharya D.P. Ghosh 1962
12 Acharya D.P. Ghosh 1963
13 Shri Bachhraj Vyas 1965
14 Shri Balraj Madhok 1966
15 Pt. Deen Dayal Upadhyaya 1967
16 Shri Atal Bihari Vajpayee 1969
17 Shri Atal Bihari Vajpayee 1969
18 Shri Atal Bihari Vajpayee 1971
19 Shri Lal Krishna Advani 1973


S.No.NameYear
1 Shri Atal Bihari Vajpayee 1980
2 Shri Lal Krishna Advani 1986
3 Dr. Murli Manohar Joshi 1990
4 Shri Lal Krishna Advani 1992
5 Late Shri Kushabhau Thakre 1998
6 Shri Bangaru Laxman 2000
7 Late Shri K. Jana Krishnamurthy 2001
8 Shri M. Venkaiah Naidu 2002
9 Shri M. Venkaiah Naidu 2004
10 Shri Lal Krishna Advani 27th Oct. 2004 to 31st Dec.2006
11 Shri Rajnath Singh 1st Jan. 2006 to 26th Nov. 2006
12 Shri Rajnath Singh 26th Nov. 2006 to 19th Dec. 2009
13 Shri Nitin Gadkari Elected on 19th Dec. 2009 to 23th Jan. 2013 (for the term 2010-13)
14 Shri Rajnath Singh Elected on 23rd Jan. 2013 (for the term 2013-15)
Live Webcast